Terapia McKenziego


Nowozelandzka metoda diagnostyczno-terapeutyczna lecząca schorzenia kręgosłupa i stawów, bazująca na dokładnej analizie choroby. Charakteryzuje się zastosowaniem minimalnej interwencji, uniezależnieniem Pacjenta od terapeuty oraz zastosowaniem powtarzalnych ruchów w diagnostyce i leczeniu. Zrozumienie przez Pacjenta swojego problemu zmniejsza liczbę nawrotów choroby. Po dokładnie przeprowadzonym badaniu i zakwalifikowaniu objawów do konkretnego zespołu klinicznego dobieramy precyzyjny sposób leczenia, nastawiony na eliminację przyczyn oraz rozwinięty o profilaktykę.

powrót